Home » Privacy Statement

Privacy statement

Privacy- en cookiestatement

Onze praktijk is onderdeel van GAEV Dental BV. Bij GAEV Dental hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van onze website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacystatement.

Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gebruikte diensten.

Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.

Uw gegevens blijven bij ons – Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Wij respecteren uw wettelijke rechten – Op basis van de wet heeft u verschillende rechten. In deze privacystatement informeren wij u daarover.

In deze privacy- en cookiestatement informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Afhankelijk van de door ons via de website aangeboden diensten kunnen de persoonsgegevens die u via onze website kunt achterlaten worden gebruikt voor de onderstaande doelen:

Contactformulier – Indien u vragen heeft kunt u ons altijd benaderen door het contactformulier in te vullen. Gevraagd wordt om uw naam en contactgegevens in te vullen met daarbij een omschrijving van uw vraag. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vraag te behandelen en om onze dienstverlening te verbeteren.

Verbeteren van onze dienstverlening – Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw feedback die u aan ons heeft toegezonden, de toestemming die u heeft gegeven voor het gebruik van cookies of het verzoek van het achterlaten van een review.

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, gebruiken wij onder meer voor het maken, bevestigen en herinneren van afspraken, het informeren en contacteren, het uitvoeren van behandelingen, het bijhouden van uw medisch dossier, de financiële administratie, de goede werking van onze website, het verbeteren van onze online reputatie en het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Solliciteren op een vacature – Wij hebben deze gegevens van u nodig om te beoordelen of u geschikt bent voor een functie die beschikbaar is of kan komen binnen onze onderneming, interne controle en bedrijfsbeveiliging, het laten uitvoeren van een aanstellingskeuring of uitvoering of toepassing van een wet.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

OP WELKE GRONDSLAGEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel op basis van een wettelijke grondslag. Voor de hierboven genoemde doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

(Uitdrukkelijke) toestemming – voor de doeleinden die gericht zijn op het verlenen van toegang tot- en het gebruik maken van de functionaliteiten van onze website, het plaatsen van cookies;

Gerechtvaardigd belang – in bepaalde gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld het geval als wij gebruik maken van cookies ter verbetering van onze dienstverlening en die geen of een beperkte invloed hebben op uw persoonlijke levenssfeer;

WELKE PERSOONSGEGEVENS HEBBEN WIJ NODIG?

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens via de website verzamelen:

 • Uw naam
 • Geboortedatum
 • BSN (burgerservicenummer)
 • Uw contactgegevens (emailadres en telefoonnummer);
 • Uw klik- en bezoekgedrag;
 • Apparaatgegevens / (gepseudonimiseerd) IP-adres;
 • In geval van solliciteren op een vacature:
  • gegevens over de functie binnen onze onderneming waarnaar u solliciteert;
  • gegevens over de door u gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages;
  • gegevens betreffende de aard en inhoud van uw huidige dienstverband en gegevens over de beëindiging daarvan;
  • gegevens over de aard en inhoud van vorige dienstverbanden en beëindiging daarvan;
  • andere gegevens die met het oog op het vervullen van de functie die door u zijn verstrekt of van u bekend zijn;

Gegevens die ontvangen worden ten behoeve van sollicitatie op een vacature worden uitsluitend bewaard indien hiervoor toestemming wordt gegeven, in alle andere gevallen worden deze gegevens verwijderd indien sollicitant niet in aanmerking komt voor de vacant gestelde functie.

BEVEILIGING

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

BEWAARTERMIJN

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookiestatement beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

COOKIES

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEBRUIK VAN PERMANENTE COOKIES

Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

GEBRUIK VAN SESSIE COOKIES

Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

GEBRUIK VAN ANALYTISCHE COOKIES

Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd dan wel gepseudonimiseerd. Voor het bijhouden van statistieken kunnen wij gebruikmaken van onderstaande toepassingen.

GOOGLE ANALYTICS

In de gevallen dat wij de tool Google Analytics hebben geactiveerd, worden via onze website cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze tool is privacyvriendelijk ingesteld. Zo hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, wij laten de IP-adressen pseudonimiseren en hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

MATOMO ANALYTICS (PIWIK)

In het geval dat wij de tool van Matomo Analytics hebben geactiveerd, dan worden er (first party) cookies geplaatst om bezoekersstatistieken bij te houden. Het biedt ons de mogelijkheid om in kaart te brengen hoe bezoekers onze website gebruiken (hoelang je op een pagina blijft, van welke pagina je hier terecht bent gekomen en om het aantal unieke bezoekers te tellen). Alle gegevens blijven op onze server staan en worden nooit gedeeld met andere partijen.

VERWIJZINGEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy statement en van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy statements van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

INZAGE, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GAEV Dental en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de onderstaande contactgegevens. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Zorg ervoor dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

KLACHT INDIEN BIJ DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- & COOKIESTATEMENT

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookiestatement aan te passen. Wij raden u daarom aan om deze statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

ONZE CONTACTGEGEVENS

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- & cookiestatement? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens: info@gaevdental.nl of telefoonnummer: 06 255 105 10.

Kind, volwassen of oudere? Elk gebit verdient de beste tandarts, tandheelkundig specialist of mondhygiënist. Vandaag, morgen en in de toekomst.

Lees hier meer over onze reguliere mondzorg voor kinderen, volwassenen en ouderen.

Soms heeft een gebit een specialistische behandeling nodig. Bijvoorbeeld bij een aangeboren afwijking, een ongeval of specifieke klachten. Maar het kan ook nodig zijn omdat je zelf niet tevreden bent over jouw gebit.

Lees hier meer over specialistische tandheelkundige kennis en hoogwaardige behandelmethodes waarmee onze praktijken zich onderscheiden.

Reguliere mondzorg
Specialisaties