Home » Informatie van M2 tandartsen over restauratieve en reconstructieve tandheelkunde

Heb je gebitsproblemen, last van gebitsslijtage of is jouw gebit ernstig beschadigd? Als een van de weinige tandartspraktijken in Nederland bieden wij restauratieve en reconstructieve tandheelkunde. Hiermee kunnen wij de gezondheid, functie en esthetiek van jouw gebit in bijna alle gevallen herstellen. Wij zijn NVVRT erkend.

Wanneer is gebitsrestauratie/reconstructie aan te raden.

Er kunnen verschillende redenen zijn om een restauratief tandarts een behandelplan op te laten stellen voor gebitsrestauratie. Dat kan wenselijk of noodzakelijk zijn bij:

  • beschadiging van het gebit door een ongeluk of ongeval;
  • slijtage of ernstige beschadigingen;
  • toenemende klachten door een aangeboren afwijking;
  • langdurig slecht onderhoud.

Gebitsrestauratie begint bij een behandelplan.

Heb jij besloten je gebit te laten restaureren, dan stellen we eerst een behandelplan op. Tijdens een intake van 20 minuten stellen wij de oorzaak van jouw gebitsproblemen vast en kijken we of een uitgebreid behandelplan mogelijk is. Als dat zo is maken we twee vervolgafspraken van elk 60 minuten. Bij afspraak 1 verzamelen we zoveel mogelijk informatie door middel van interviews, uitgebreid mondonderzoek en het maken van röntgen- en lichtfoto’s plus gebitsmodellen.

Hierbij gebruiken wij de modernste technieken zoals digitale analyse (digital smile design) voor het bepalen van de ideale vorm en positie van jouw tanden. Na analyse van de informatie volgt een diagnose en stellen we jouw persoonlijk behandelplan op. Tijdens afspraak 2 presenteren wij het plan met mogelijke keuzes, de planning en kosten. Zo wordt helder wat jouw behandelingen precies inhouden en waarom deze belangrijk zijn. Ook laten wij je het beoogde eindresultaat zien via een zogenoemde ‘mock up’. Op deze wijze kan jij vrijblijvend een bewuste keuze maken over de mate waarin jij een gebitsrestauratie laat uitvoeren.

Na uw goedkeuring gaat een interdisciplinair team van specialisten, bijvoorbeeld bestaande uit een implantoloog, endodontoloog, orthodontist of mondhygiënist het behandelplan uitwerken. Ook zal een restauratief tandarts meewerken aan de behandeling en coördineert hij of zij alle behandelingen. Binnen de praktijk van M2 tandartsen zijn alle specialisaties aanwezig. Wij hoeven dus nooit een deel van de behandeling aan externe specialisten uit handen te geven.

Slijtage van het gebit is een veel voorkomend probleem.

Mensen willen en kunnen steeds langer hun eigen tanden en kiezen houden. Het gebit kan door diverse oorzaken tekenen van slijtage vertonen. Tanden en kiezen slijten door normaal gebruik iets maar gewoonten zoals knarsen, klemmen of nagelbijten zorgen voor extra snelle slijtage. Verder zorgt verkeerd poetsen of invloed van zuur (erosie) voor een achteruitgang van het gebit. Erosie ontstaat door o.a. veel frisdrank of vruchtensap drinken, maar ook door oprispingen van maagzuur. In het eerste stadium raakt het tandglazuur (buitenste witte laagje van tanden en kiezen) beschadigd. Bij verder gevorderde gebitsslijtage komt ook het laagje onder het tandglazuur (dentine oftewel tandbeen) bloot te liggen en gaat slijten. Helaas komt weggesleten tandweefsel vaak niet meer terug. Daarom kijken onze tandartsen bij het periodiek mondonderzoek, naast het beoordelen op gaatjes en de gezondheid van het tandvlees, ook goed naar tekenen van gebitsslijtage. Waar nodig grijpen wij preventief in. Als er al sprake is van (veel) gebitsslijtage stellen wij voor u een plan op om het verloren tandweefsel te herstellen en verdere achteruitgang tegen te gaan.

Het belang van gebitsrestauratie door een erkend restauratief tandarts?

Het vakgebied erkend restauratief tandarts (RT) betreft de diagnostiek, indicatiestelling, behandelingsplanning en de behandeling van complexe restauratieve aandoeningen binnen het kauwstelsel. Veelal worden deze gekenmerkt door een vaststelling van meerder factoren. De erkend restauratief tandarts (RT) beschikt over voldoende kennis en inzicht om aangrenzende – gedifferentieerde en/of gespecialiseerde vakgebieden, binnen de tandheelkunde, te kunnen betrekken in een totaal behandelplan. De karakteristieke rol van de restauratief tandarts (RT) als medebehandelaar is het nemen van de verantwoordelijk voor de uitvoering van het behandelplan door de coördinatie van alle deelbehandelingen op zich te nemen. Op deze wijze kan het totale zorgpakket optimaal aan de patiënt aangeboden worden. Om deze rol als coördinator optimaal te kunnen invullen, dient de restauratief tandarts te beschikken over meer dan algemene kennis en vaardigheid op het gebied van de restauratieve en prothetische tandheelkunde. Hij of zij dient ook te beschikken over kennis en kundigheden van de disciplines parodontologie, endodontologie, implantologie, gnathologie en (chirurgische) orthodontie.

De restauratief tandartsen van M2 zijn erkend door de NVVRT. Wil je een afspraak plannen voor een intakegesprek, neem dan telefonisch contact op geef aan dat je contact wenst.

Was deze informatie voldoende? *
Bellen met praktijk Oegstgeest
Bellen met praktijk Voorburg

Kind, volwassen of oudere? Elk gebit verdient de beste tandarts, tandheelkundig specialist of mondhygiënist. Vandaag, morgen en in de toekomst.

Lees hier meer over onze reguliere mondzorg voor kinderen, volwassenen en ouderen.

Soms heeft een gebit een specialistische behandeling nodig. Bijvoorbeeld bij een aangeboren afwijking, een ongeval of specifieke klachten. Maar het kan ook nodig zijn omdat je zelf niet tevreden bent over jouw gebit.

Lees hier meer over specialistische tandheelkundige kennis en hoogwaardige behandelmethodes waarmee onze praktijken zich onderscheiden.

Reguliere mondzorg
Specialisaties