Home » Informatie van M2 tandartsen over endodontologie

Een wortelkanaalbehandeling wordt een endodontologische behandeling of kortweg endo genoemd. Het wortelkanaal is een holle ruimte met bloedvaatjes en een zenuw. Als de zenuw is ontstoken, is een behandeling van het wortelkanaal nodig om de ontsteking te verhelpen.

Wat is een wortelkanaalbehandeling.

Een wortelkanaalbehandeling is er op gericht bacteriën uit de wortelkanalen te verwijderen en de wortelkanalen af te sluiten. Dit om te voorkomen dat bacteriën weer binnendringen. Na het schoonmaken van de wortelkanalen zal een ontsteking rondom de wortelpunt kunnen genezen. Zo kan het bot weer terug groeien.

Voor het behandelen van wortelkanalen beschikt elke M2 praktijk over speciale microscopen. Zo kan de tandarts je met microscopische precisie behandelen. Het wortelkanaal wordt schoongemaakt met kleine vijltjes. Met een speciaal apparaatje kan de tandarts zien hoe ver het vijltje in het wortelkanaal gestoken moet worden. Dit controleert hij met een lengtefoto. Tussen het vijlen door wordt gespoeld met een verdunde chloor-oplossing. Als het wortelkanaal voldoende ver en ruim is opgevijld en goed is gespoeld, kan het op verschillende manieren gevuld worden. Bijna alle technieken gebruiken een soort rubber, guttapercha genaamd en cement als vulmateriaal. De guttapercha wordt vloeibaar of in de vorm van stiftjes in het kanaal gebracht.

De wortelkanaalbehandeling vindt plaats onder lokale verdoving. Het is zonder acute ontsteking bijna altijd pijnloos uit te voeren.

Wanneer is een wortelkanaalbehandeling noodzakelijk.

Krijg je spontaan hevige, kloppende pijn aan een van jouw tanden of kiezen? In de meeste gevallen is er dan sprake van een ontsteking. De kloppende hevige pijn ontstaat onder andere door druk op het bot rond de tandwortel. De pijn is moeilijk met pijnstillers te onderdrukken. De pijn gaat pas weg als het ontstoken wortelkanaal wordt schoongemaakt en gevuld. Een behandeling is dan de enige manier om de tand of kies te behouden.
Een behandeling van het wortelkanaal kan ook nodig zijn bij diepgaand tandbederf. Of als voorbehandeling voor een keramische restauratie.

Gecompliceerde wortelkanaalbehandeling.

Alle tandartsen van M2 tandartsen kunnen de behandeling van wortelkanalen uitvoeren. In een aantal gevallen is een meer gecompliceerde behandeling noodzakelijk. Bijvoorbeeld in het geval van een onvolgroeide tand of kies, of bij een herbehandeling van een tand of kies die eerder een dergelijke behandeling heeft gehad. Ook afwijkende anatomie/vorm van een tand of kies kan een wortelkanaalbehandeling moeilijker maken. Deze behandelingen worden bij M2 tandartsen verzorgd door een gespecialiseerd en erkend endodontoloog.

Wanneer wordt bij een wortelkanaalbehandeling een stift gebruikt?

In sommige gevallen heeft de tand of kies onvoldoende weefsel over om houvast te bieden. Na de wortelkanaalbehandeling wordt het wortelkanaal dan gebruikt worden om een stift in te plaatsen. Om het behandelde element duurzaam te behouden gaat de voorkeur over het algemeen uit naar een keramische restauratie.

Hoe lang duurt een wortelkanaalbehandeling?

De behandeling van een wortelkanaal hoeft niet altijd complex te zijn. Bijvoorbeeld bij een voortand met één wortelkanaal. Een complexe wortelkanaalbehandeling is bijvoorbeeld de behandeling van een bovenkies met vier kanalen en kromme wortels. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad kan de gemiddelde duur van een wortelkanaalbehandeling uiteen lopen van een half uur tot anderhalf uur.
Bij acute klachten wordt tijdens de eerste afspraak de behandeling alleen gestart (endostart). Het ontstoken weefsel wordt verwijderd, de wortelkanalen worden gespoeld en afgesloten, zodat de patiënt van de pijn is verlost. Daarna wordt een nieuwe afspraak gepland voor het afmaken van de wortelkanaalbehandeling.

De endodontologen van M2 tandartsen zijn erkend door de Nederlandse vereniging voor Endodontologie (NvvE).

Wil je meteen een afspraak plannen voor een behandeling of advies, neem dan telefonisch contact op met een van onze praktijken. Je kan ook aangeven dat je graag wenst dat er contact opgenomen wordt.

Was deze informatie voldoende? *
Bellen met praktijk Oegstgeest
Bellen met praktijk Voorburg

Kind, volwassen of oudere? Elk gebit verdient de beste tandarts, tandheelkundig specialist of mondhygiënist. Vandaag, morgen en in de toekomst.

Lees hier meer over onze reguliere mondzorg voor kinderen, volwassenen en ouderen.

Soms heeft een gebit een specialistische behandeling nodig. Bijvoorbeeld bij een aangeboren afwijking, een ongeval of specifieke klachten. Maar het kan ook nodig zijn omdat je zelf niet tevreden bent over jouw gebit.

Lees hier meer over specialistische tandheelkundige kennis en hoogwaardige behandelmethodes waarmee onze praktijken zich onderscheiden.

Reguliere mondzorg
Specialisaties