Home » Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.m2tandartsen.nl, eigendom van M2 Tandartsen met vestigingen in Voorburg en Oegstgeest.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze diensten.

Gebruik van de site M2 Tandartsen.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel M2 Tandartsen zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. M2 Tandartsen garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. M2 Tandartsen wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten.

Wanneer de M2 Tandartsen links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. M2 Tandartsen aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door M2 Tandartsen niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken.

M2 Tandartsen behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M2 Tandartsen of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen.

M2 Tandartsen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Kind, volwassen of oudere? Elk gebit verdient de beste tandarts, tandheelkundig specialist of mondhygiënist. Vandaag, morgen en in de toekomst.

Lees hier meer over onze reguliere mondzorg voor kinderen, volwassenen en ouderen.

Soms heeft een gebit een specialistische behandeling nodig. Bijvoorbeeld bij een aangeboren afwijking, een ongeval of specifieke klachten. Maar het kan ook nodig zijn omdat je zelf niet tevreden bent over jouw gebit.

Lees hier meer over specialistische tandheelkundige kennis en hoogwaardige behandelmethodes waarmee onze praktijken zich onderscheiden.

Reguliere mondzorg
Specialisaties